วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลอนนี้ได้แต่งสำหรับประกอบการนำเสนอในรายงาน เรื่องระบบประกันคุณภาพ

ระบบ ประกันคุณภาพ การศึกษา จะพัฒนา ต้องอยู่ ที่ผู้บริหาร
พัฒนา ระบบ และจัดการ บริหารงาน ตามหลัก พรบ.
ประยุกต์นั่น ใส่นี่ พอดีสอน บุคลากร ถ้วนหน้า ไม่ช้าสาย
ครูนั่นนำ ครูนี่ทำ ร่วมใจกาย ตามสไตล์ ความรู้ สู่ศิษย์ฉัน
การประกัน คุณภาพ การศึกษา ช่วยนำพา ศิษย์ฉัน ให้มั่นหมาย
สถานศึกษา เป็นเลิศ ไม่อับอาย ครู-ศิษย์ สบาย แจ่มใส หน้าตาดี
ผู้ปกครอง ชุมชน ล้วนส่งเสริม ช่วยต่อเติม เต็มที่ ให้ดีสรรค์
ดีแล้ว ดีอีก วนเวียนกัน พวกเรานั้น สุขสรรค์ จำนรรจา
ระบบประกัน คุณภาพ การศึกษา ช่วยนำพา ชาติไทย ได้สุขสันต์
ผลที่เกิด ช่างสุขใจ กระไรกัน โอ้ศิษย์ฉัน เก่งดี มีสุขเอย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น